Gravstenar

GS 26

B: 70cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 26

från 24 500kr

Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 27

B: 75cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 27

från 18 500kr

Blå labrador
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 28

B: 60cmH: 60cmD: 10cm
Gravsten: GS 28

från 16 500kr

Röd vånga
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus

GS 29

B: 40cmH: 65cmD: 10cm
Gravsten: GS 29

från 13 500kr

Gnejs
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Röd bohus
Röd vånga

GS 30

B: 35cmH: 60cmD: 10cm
Gravsten: GS 30

från 14 500kr

Impala
Svart granit
Svart galaxy
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 31

B: 65cmH: 65cmD: 10cm
Gravsten: GS 31

från 15 800kr

Röd bohus
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd vånga

GS 32

B: 45cmH: 75cmD: 10cm
Gravsten: GS 32

från 12 500kr

Viscont vit
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 33

B: 70cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 33

från 17 700kr

Viscont vit
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 34

B: 70cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 34

från 25 800kr

Svart galaxy
Svart granit
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 35

B: 70cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 35

från 25 800kr

Gnejs
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Röd bohus
Röd vånga

GS 36

B: 70cmH: 70cmD: 10cm
Gravsten: GS 36

från 25 800kr

Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Orion
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga

GS 37

B: 40cmH: 100cmD: 10cm
Gravsten: GS 37

från 16 600kr

Orion
Svart granit
Svart galaxy
Impala
Viscont vit
Kuru grå
Blå labrador
Gnejs
Röd bohus
Röd vånga