Bilder på gravstenar för inspiration

Gravstenar som visas nedan är ett fåtal av alla hundratals gravstenar vi tillverkat genom åren.
Gravstenar nedan är godkända att publiceras på vår hemsida av köparna för att kunna ge inspiration till er som ännu inte valt modell på gravsten. 

 

Nr. 1 – GS Iskander
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 110×90 cm
Kantlist: 270x260x25 cm

Nr. 2 – GS 01
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 100×80 cm
Kantlist: 160x120x15 cm

Nr. 3 – GS 04
Stentyp: Impala Svart

Gravsten: 80×80 cm
Kantlist: 100x100x10 cm

Nr. 4 – Tadesse
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 140×100 cm
Kantlist: 250x200x20 cm

Nr. 5 – GS Kaki
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 60×80 cm
Kantlist: 200x100x10 cm

Nr. 6 – GS Yalda
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×80 cm
Kantlist: 220x130x20 cm

Nr. 7 – GS 10
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×70 cm
Kantlist: 160x100x15cm

Nr. 8 – GS 43
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×110 cm
Kantlist: 260x270x10 cm

Nr. 9 – GS 43
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 80×65 cm
Kantlist: 150x100x10 cm

Nr. 10 – GS Jonathan
Stentyp: Viscont Vit

Gravsten: 80×80 cm
Kantlist: 200x100x15 cm

Nr. 11 – GS Zaia
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×100 cm
Kantlist: 220x100x20 cm

Nr. 12 – GS 63
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×60 cm
Kantlist: 235x130x15 cm

Nr. 13 GS 01
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×100 cm
Kantlist: 180x130x15 cm

Nr. 14 – GS 28
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×70 cm
Kantlist: 220x135x15 cm

Nr. 15 – GS 63
Stentyp: Bohus

Gravsten: 65×85 cm
Kantlist: 180x125x10 cm

Nr. 16 – GS 86
Stentyp: Röd Vånga

Gravsten: 125×55 cm
Kantlist: 70x200x10 cm

Nr. 17 – GS 43
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 70×75 cm
Blomlist: 30x65x10 cm

Nr. 18 – GS Baranto
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×120 cm
Blomlist: 60x120x10 cm

Nr. 19 – GS 63
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 60×80 cm
Kantlist: 180x130x10 cm

Nr. 20 – GS Mäkinen
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 65×60 cm
Rundad blomlist: 60×10 cm

Nr. 21 – GS Shamoun
Stentyp: Impala Svart

Gravsten: 80×60 cm
Blomlist: 30x80x10 cm

Nr. 22 – GS 11
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×60 cm

Nr. 23 – GS 57
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 100×70 cm
Platta: 60×70 cm

Nr. 24 – GS 20
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 75×45 cm

 

Nr. 25 – GS 20
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×45 cm
Blomlist: 65x30x10 cm

Nr. 26 – GS 10
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 70×60 cm

Nr. 27 – GS Ishak
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 85×75 cm
Kantlist: 160x90x50 cm

Nr. 28 – GS 34

Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×70 cm
Blomlist: 80x60x10 cm

Nr. 29 – GS 28
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 60×50 cm

Nr. 30 – GS 20
Stentyp: Blå Labrador

Gravsten: 70×45 cm
Blomlist: 50x90x10 cm

Nr. 31 – GS Sayfo monument
Stentyp: Kuru grå

Monument: 180×120 cm
Underplatta: 40×160 cm

Nr. 32 – GS 28
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 100×75 cm
Kantlist: 225x110x10 cm

 

Nr. 33 – GS Önal
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 90×75 cm
Kantlist: 225x110x10 cm

Nr. 34 – GS Khorykos
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 60×60 cm 

Nr. 35 – GS Antwan
Stentyp: Kuru Grå

Gravsten: 90×60 cm
Kantlist: 225x110x10 cm 

Nr. 36 – GS Matti
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 110×90 cm
Kantlist: 175x100x15 cm

 

Nr. 37 – GS 47
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 80×120 cm
Kantlist: 250x200x20 cm

 

Nr. 38 – GS 10
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 70×50 cm
Blomlist: 40x80x10 cm

 

Nr. 39 – GS 13
Stentyp: Svart Galaxy

Gravsten: 70×50 cm

 

Nr. 40 – GS 43
Stentyp: Röd Vånga

Gravsten: 70×85 cm
Kantlist: 270x135x10 cm

 

Nr. 41 – GS 28
Stentyp: Svart Impala

Gravsten: 60×50 cm
Kantlist: 160x80x10 cm

 

Nr. 42 – GS 26
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 80×70 cm
Blomlåda: 70x60x10 cm

 

Nr. 43 – GS Kader
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 80×60 cm
Blomlist: 70x50x10 cm

 

Nr. 44 – GS Amin
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 80×80 cm
Blomlist: 80x50x10 cm

 

Nr. 45 – GS 43
Stentyp: Svart Granit

Gravsten: 70×85 cm

 

Nr. 46 – GS Blagoj
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 110×90 cm
Kantlist: 240x120x10 cm

 

Nr. 47 – GS Belos
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 95×95 cm
Kantlist: 240x120x15 cm

 

Nr. 48 – GS Zomaya
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 80×70 cm
Blomlist: 40x80x10 cm

 

Nr. 49 – GS 56
Stentyp: Röd Vånga

Gravsten: 65×75 cm
Kantlist: 170x80x15 cm

 

Nr. 50 – GS 43
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 85×70 cm

 

Nr. 51 – GS 26
Stentyp: Svart granit

Gravsten: 70×60 cm
Blomlåda: 60x75x10 cm

 

Nr. 52 – GS 43
Stentyp: Orion

Gravsten: 70×85 cm
Blomlåda: 95x40x10 cm