Köpvillkor

1. BESTÄLLNING

Det är inte bindande att skicka in en beställning genom vårat designverktyg på hemsidan. En beställning blir först bindande när beställaren har godkänt offert- och designförslag via e-mail. När beställningen är godkänd så kommer Memoria Gravstensbyrå att skicka en ansökan om godkännande av gravvård till den lokala kyrkogårdsförvaltningen. Först när kyrkogårdsförvaltningen godkänt ansökan påbörjas tillverkningsprocessen.  Eventuella ändringar under tillverkningsprocessen kan begäras av kund men ingen garanti kan ges ifall det kan uppfyllas av Memoria Gravstensbyrå.

Skulle kyrkogårdsförvaltningen inte godkänna ansökan kommer Memoria Gravstensbyrå presentera en ny ritning till kunden enligt dem noteringar kyrkogårdsförvaltningen anger. Då krävs ett nytt godkännande från beställaren innan tillverkningsprocessen påbörjas.

2. BESTÄLLARE

Det är rekommenderat att den som är gravrättsinnehavare är den som beställer och bekräftar order. Om någon annan anhörig är den som beställer gravstenen behövs en fullmakt från gravrättsinnehavaren. Vid beställning av gravsten och där gravrättsinnehavare sedan vägrar godkänna montering på angiven gravplats kommer beställaren att hållas ekonomisk ansvarig till Memoria Gravstensbyrå.

3. PRIS

Memoria Gravstensbyrå har inga dolda kostnader. Dem priser som presenteras på hemsidan för standardmodeller gäller, inklusive moms.

Totalpris
Totalpris är allt kunden måste betala om de inte vill ha tillbehör eller ändringar från standardmodellen.

Totalpris inkluderar
1) Gravstensmodell i angiven storlek och stensort
2) Synlig sockel i samma stentyp som gravsten
3) Gravering av namn, födelsedatum och dödsdatum.
4) Gravering av minnesord på stenens framsida
5) Helpolering av gravsten och sockel
6) Leverans och montering inklusive säkringsbultar och markdubb
7) Ansökan till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.

Det totala priset inkluderar inte:
Tillbehör som blomlist, blomplattor, lyktor, vaser, ornament, porslinsfoto eller liknande tillbehör.
Dessa tillbehör har alla sina egna angivna priser på hemsidan och som kan väljas till under designprocessen. Avmontering och bortforsling av en gammal befintlig gravvård leder till extra kostnad.

Erbjudanden utanför standardutbud
För att beställa en gravstensmodell eller tillbehör som inte ingår i vårt standarderbjudande på Memoria Gravstensbyrå, bekräftas priset till kund efter ett skriftligt erbjudande från Memoria Gravstensbyrå.

Prisförändringar
Memoria Gravstensbyrå har rätten till att när som helst kunna ändra priserna på hemsidan. Prisförändringar påverkar inte beställningar som redan registrerats som bekräftade och godkända order.

Memoria Gravstensbyrå förbehåller sig rätten att justera eventuella prisfel som anges på hemsidan, orderbekräftelser och i annan marknadsföringskommunikation på grund av systemfel eller skrivfel. Kunden uppmanas att kontakta Memoria Gravstensbyrå om det angivna priset verkar onormalt.

4. LEVERANSTID

Leveranstiden beräknas från den dag kunden har godkänt en orderbekräftelse och är normalt 6-8 veckor under säsong april-oktober. Längre leveranstid än vad som anges i Memoria Gravstensbyrå’s köpvillkor som normalt väldigt sällan inträffar, men kan förekomma och anses inte utgöra grund för avbeställning. Inget krav på ersättning vid leveransförsening kan tilldelas till kund av Memoria Gravstensbyrå.

Säsong
Montering av gravstenar utförs inte när det är frost (tjäle) i marken. Beställningar av gravstenar som görs sent på året monteras normalt nästa vår.

5. UPPRÄTTNINGSGARANTI

Det varierar ganska mycket på markförhållandena och väderförhållandena hur lång tid det tar innan gravstenar sätter sig lite och skevheter uppstår.

Memoria Gravstensbyrå erbjuder 3 års monteringsgaranti och utför därför gratis rätning av gravvårdar som har blivit betydligt skeva inom tre år efter monteringsdatumet. Med betydligt skev menas att risk finns för gravsten att välta. Kontakta oss med en skriftlig förfrågan och ett foto av gravstenen taget från sidan vid behov av rätning.

6. BORTTAGNING AV GAMMALT GRAVMINNE

Om det står ett gammalt gravminne på graven måste kunden informera Memoria Gravstensbyrå om detta i god tid före montering.

Memoria Gravstensbyrå kommer att undersöka vilka alternativ för avmontering och demolering som gäller på den aktuella kyrkogården. På vissa ställen samlar och demolerar kyrkan gravstenar, medan på andra ställen måste montören ta gravstenen med sig för demolering. Kunden står för eventuella kostnader för att ta bort den gamla gravstenen. Kostnaden presenteras för kunden och behöver godkännas innan arbetet påbörjas.

7. AVBESTÄLLNING

Eftersom alla våra gravstenar tillverkas unikt för våra kunder i önskad storlek och stensort  täcks därför beställningen inte av ångerrätten i konsumentköpslagen – som extra trygghet har vi därför valt att göra beställningar som skickas in oförpliktade.

En beställning blir först bindande när beställaren har godkänt offert- och designförslag via e-mail. Innan skissen bekräftas kan beställningen annulleras med skriftligt meddelande via e-post. Om den annulleras efter att gravstenen har bekräftats av kunden kommer Memoria Gravstensbyrå att stoppa tillverkningsprocessen om det är möjligt, men avgifter tillkommer. Avgiften specificeras vid varje tillfälle detta uppstår, minst 30% av beställningens totala pris kommer att debiteras. Annullering är inte möjlig när gravstenen är färdigtillverkad.

Om kunden bekräftar offert och design på gravsten där vi skickar in ansökan till kyrkogården och därefter annullerar beställningen innan tillverkningsprocessen kommer kund få betala en administrativ avgift. Avgiften ligger på 1000 SEK och ställs till beställaren via faktura.

8. REKLAMATION

Reklamation vid skador på gravstenen
Om skador uppstår på gravstenen innan eller i samband med montering kommer Memoria Gravstensbyrå välja att antingen reparera skadan eller tillverka en ny gravsten, utan att det medför extra kostnader för kunden. Reparation / utbyte sker i de flesta fall inom normal leveranstid på 6-8 veckor under säsong.

Reklamation vid saknade/felaktiga/skadade tillbehör
Om beställda tillbehör är skadade eller saknas vid leverans, kommer delar som saknas för att slutföra beställningen att eftersändas. Blomlister och Blomsterplattor levereras direkt till kyrkogården vid nästa leverans i närliggande områden. Mindre tillbehör som lyktor, minnesplattor eller andra små tillbehör kan också levereras direkt till kundens hem för något snabbare leverans.

Reklamation vid avvikelser från kundens förväntningar
Memoria Gravstensbyrå eftersträvar alltid att erbjuda högsta kvalité på produkter och tjänster. Om en produkt avviker från normal standard i enlighet med konsumentköplagen kommer vi erbjuda en ny produkt i sin helhet. Dock gäller ingen reklamation där kunden är missnöjd på grund av färgvariationer som exempelvis design, mönster, nyans och ojämnheter, vilket är normalt för natursten. Alla våra gravstenar kapas och behandlas för hand vilket kan medföra mindre variationer i produktionen. Detta accepterar kunden vid beställning av gravsten. Memoria Gravstensbyrå följer konsumentköplagen för hantering av reklamationer.

9. BETALNING

Fakturan skickas normalt ut efter godkänd ansökan från kyrkogårdsförvaltning. Beställaren ansvarar för att betalningen kommer fram i tid, även om det finns andra familjemedlemmar som ska stå för hela eller delar av betalningen.

Om kunden vill betala tidigare är det inget problem. I många fall ska ett dödsbo göras upp och vi skickar naturligtvis en faktura omedelbart, men beställaren är fortfarande ansvarig för att den betalas.

Fakturan kan skickas ut från svenskt eller utländskt företag.

10. GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR

Köpvillkor för Memoria Gravstensbyrå godkänns av kunden genom bekräftelse på beställning.