Leveransvillkor vid köp av gravsten

Leverans

Vi erbjuder normalt en leveranstid på 6–8 veckor från produktionsstart.
Innan produktionsstart skickar vi en graveringsskiss för att godkännas av gravrättsinnehavare och kyrkogårdsförvaltningen. Vid längre leveranstid än vad som anges i köpvillkor för Memoria Gravstensbyrå utgör ingen grund för avbeställning eller skadestånd till kunden i form av pengar eller föremål. 

Våra gravstenar monteras enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar, eller dem lokala anvisningar som gäller för kyrkogården. Memoria Gravstensbyrå erbjuder 3 års garanti på montering av gravstenen gällande stabilitet.  

Kunden är ansvarig för att informera oss om gravplatsen på kyrkogården för uppsättning av gravsten är otillgänglig. Annars kan det tillkomma extra monteringskostnader. 

Säsong

Vi monterar inga gravstenar under vinterhalvåret, generellt när det är kallt och det ligger tjäle i marken. Beställningar som görs sent på året monteras först nästa vår. 

Vi informerar alltid köparen när leverans och monteringsarbetet är avslutat. För vissa kyrkogårdar är det personalen som monterar gravsten på egen hand, där avses vår leverans färdigställd när kyrkogården tar emot gravstenen på anvisad plats. 

Reklamation

Vid skador på gravstenen

Om skador uppstår på gravstenen innan eller i samband med montering kommer Memoria Gravstensbyrå välja att antingen reparera skadan eller tillverka en ny gravsten, utan att det medför extra kostnader för kunden. 

Reklamation vid avvikelser från kundens förväntningar

Memoria Gravstensbyrå eftersträvar alltid att erbjuda högsta kvalité på produkter och tjänster. Om en produkt avviker från normal standard i enlighet med konsumentköplagen kommer vi erbjuda en ny produkt i sin helhet. Dock gäller ingen reklamation där kunden är missnöjd på grund av färgvariationer som exempelvis design, mönster, nyans och ojämnheter, vilket är normalt för natursten. Alla våra gravstenar kapas och behandlas för hand vilket kan medföra mindre variationer i produktionen. Detta accepterar kunden vid beställning av gravsten. Memoria Gravstensbyrå följer konsumentköplagen för hantering av reklamationer. 

Ångerrätt 

Eftersom alla våra gravstenar tillverkas nya och unika i form av måttbeställning, erbjuds ingen ångerrätt till köparen. Vid godkännande av orderbekräftelse är kunden skyldig att fullfölja beställningen. Beställningen ska alltid göras av gravrättsinnehavaren eller en anhörig som ges fullmakt för köpet. 

Tvist

Vid tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall den i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna och/eller i enlighet med Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Påföljder vid dröjsmål med betalningen

Beställd gravsten och tillbehör ägs av Memoria Gravstensbyrå tills att kunden erlagt betalning till fullo. Vid utebliven betalning har Memoria Gravstensbyrå rätt att montera bort gravstenen och därmed skicka en kostnad för arbetet till kunden. 

Köpevillkor 

Köpvillkor för Memoria Gravstensbyrå godkänns av kunden genom bekräftelse på beställning.